Aviso legal

1. AVISO LEGAL E TERMOS DE USO

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación faise constar:

1.1. Datos identificativos do responsable

O titular desta páxina é a Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass con domicilio social en Rúa Falperra, 39 baixo 15005 – A Coruña sendo a súa actividade social presentación de servizos de deseño e programación web.

1.2 USO DO SITIO WEB

A web proporciona o acceso a informacións, servizos e datos (en diante, “os contidos”) propiedade de Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass. O USUARIO asume a responsabilidade do uso da web. Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que,  asu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do blogue ou outras ferramentas de participación que poidan crearse, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

1.3 Captura de información

Cookies de rastrexo, conforme ás seguintes regras:

– Navegación e Dirección IP: Ao navegar por esta web, o usuario facilita de forma automática ao servidor da web información relativa á túa dirección IP, data e hora de acceso, o  hipervínculo que lle ha  reenviado a estas, o teu sistema operativo e o navegador utilizado. A Axencia Española de Protección de Datos considera a IP como dato de carácter persoal. Esta web non utilizará a IP para identificar os seus usuarios, estes datos serán gardados e utilizados unicamente para o control e realización de estatísticas de acceso e visitas á web, para analizar tendencias, administrar o sitio, e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto. En ningún caso serán comunicados ou cedidos a terceiros.

1.4 PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass ou ben das súas  licenciantes. Todos os dereitos reservados.

Calquera uso non autorizado previamente por Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

1.5 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: por erros ou omisións nos contidos, por falta de dispoñibilidade do sitio web, – o cal realizará paradas periódicas por mantementos técnicos – así como pola transmisión de virus ou programas  maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

1.6 MODIFICACIÓNS

Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

1.7. XENERALIDADES

Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

1.8. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

Asociación Cultural República Musical  Mardi Grass poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.